Συγκινητικό «αντίο» στον Γιάννη Παντή: Όλα ρολόι, κύριε γενικέ

Πέμπτη 12 Οκτωβρίου 2017 19:16:25

Ανακαλώντας στη μνήμη τους στιγμές από τις έντονες μέρες, έναν χρόνο πριν, όταν άνοιγαν οι πρώτες Δομές Υποδοχής Εκπαίδευσης...

Like Presshub
[email protected]-Όροι χρήσης - Publishers